דוד בן-גוריון פרש בשנת 1963 מתפקידו כראש ממשלת ישראל והלך לחיות כחבר מן המניין בקיבוץ שדה-בוקר שבלב הנגב.

 

בן-גוריון שאף להקים בנגב מרכז חינוכי גדול "אוקספורד של הנגב" וסחף את מקורביו להגשמת חזונו. על-מנת לממש חזון זה הקים בן-גוריון בשנת 1963 את "קרן הנגב".

 

מטרותיה של הקרן היו לקדם המדע, החברה, החינוך והחקלאות בנגב באמצעות הקמת קריית חינוך גדולה בשדה בוקר.

עם פטירתו של בן-גוריון בשנת 1973, הוסב שמה של "קרן הנגב" ל-"יד דוד בן-גוריון" (ע"ר) לזכרו, לכבודו והנצחתו של אדריכל הקמתה של מדינת ישראל.

 מטרות העמותה

  1. להנציח את פועלו ומורשתו של דוד בן-גוריון ע"י הקמת מפעלים לזכרו וביניהם מכונים מדעיים, מוזיאונים, ספריות, תערוכות, מוסדות חינוך ותרבות.

  2. לתכנן, לטפח ולעודד פעולות ומפעלים מדעיים, חינוכיים וחברתיים במרחבי הנגב

  3. לפתח ולעודד פעולות מחקר, ופעולות חינוכיות ופדגוגיות של הקניית השכלה וערכי תרבות לדור הצעיר בנגב

  4. ליצור התאגדויות עם גורמים ממלכתיים וציבוריים במטרה לפעול להשגת מטרות אלה

  5. לסייע למוסדות בן-גוריון, בייזום פרויקטים שונים ובגיוס משאבים מתורמים בארץ ובחו"ל, זאת מעבר לתקציב ממשלתי בסיסי.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com