top of page

הענקת מלגות ע״ש דוד בן-גוריון

מדי שנה מוענקות מלגות לימודים לתלמידי בית הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר בכיתות ט'-יב', בתנאי פנימייה, המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת מרחבי הארץ. כמו כן, אנו מעניקים מלגות לחוקרים מצטיינים במכון למורשת בן-גוריון העוסקים במחקרים יחודיים ולעובדים מצטיינים בבית בן-גוריון.

 

 

גיוס תרומות עבור מוסדות בן-גוריון 

יד בן-גוריון פועלת בישראל וברחבי העולם לטובת גיוס תרומות עבור מוסדות בן-גוריון לצורך העמקת מורשתו  של בן-גוריון מעבר לכספים שמוסדות אלה מקבלים מתקציב המדינה.

   

​הענקת פרס בן-גוריון

מדי שנה, החל משנת 1987, מקיימת העמותה טקס חלוקת פרס על שם דוד בן-גוריון לחוקרים, סופרים, מחברים, אנשי רוח, אנשי מעשה, שבפועלם ומעשיהם מנציחים את חזונות של דוד בן-גוריון ומקיימים את מורשתו

 

מרכז בן בן-גוריון

מרכז המיועד לעיצוב והשפעה על השיח בחברה הישראלית הינו בלב הפעילות של העמותה. במרכז תוצג מורכבות המציאות בישראל וייבחנו ערכים, החלטות ועשייה בראי העבר ובאספקלריית העתיד. המרכז יקיים ויעודד מיזמים חברתיים וציבוריים, יסייע לעצב מנהיגות חדשה ואיכותית, יצוק תוכן מחודש במושגים כדוגמא אישית, תרומה וחזון וייצר דפוסי שיח חדשים בחברה הישראלית.

bottom of page