top of page
unnamed.png
בית בן-גוריון
בית בן-גוריון בתל-אביב הוא ביתם של פולה ודוד בן-גוריון, אותו הוריש בצוואתו למדינה. הבית נבנה בשנים 1925-1930 ושימש כמעונם הקבוע של פולה ודוד בן-גוריון עד התיישבותם בצריף בשדה בוקר. לאחר מכן שימש כביתם, לסירוגין, עם הצריף. 
בבית בן-גוריון נמצאת ספרייתו הפרטית של דוד בן-גוריון, המכילה כ-20,000 כרכים בתחומי ידע שונים. על-פי צוואתו, ומכח חוק בן-גוריון (1976) פתוח הבית על ספרייתו לעיון הציבור. הביקור בבית בן-גוריון, מקום בו נעשתה היסטוריה, מאפשר נגיעה אמיתית, מוחשית ואישית באירועים מכוננים בתולדות מדינת ישראל, כמו גם מפגש בלתי אמצעי עם דמותו ועם אורח חייו הצנוע של דוד בן-גוריון, מאיר פרקים בחזונו ובמורשתו שעיצבו את דמותה של המדינה ורלוונטיים לחיינו גם כיום. 
המכון למורשת בן-גוריון

המכון עוסק בחינוך והוראה לאור דמותו של ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון ומורשתו. המכון הוקם מכוח חוק דוד בן-גוריון 'לזכרו ופועלו' והנחלת מורשתו. המכון עוסק בנושאים הקשורים לבן-גוריון ומורשתו כגון החברה הישראלית, ציונות, מנהיגות ונגב, תוך בחינה ערכית של העבר וההווה. כמו כן, עוסק המכון בדמותו של בן-גוריון, בהכרעות ערכיות בחייו, בחזונו ובמעשיו לאורך השנים לנוכח הרלוונטיות של דמותו לחברה הישראלית היום. המכון פועל בכל רחבי הארץ ומגיע לקהלים מגוונים – תלמידי בית ספר, חיילים, מורים, סטודנטים ודוקטורנטים, וקהל רחב. קהלים דוברי שפות זרות, כגון מבקרי חו"ל ועולים חדשים, מודרכים בשפתם. בנוסף נכתבות במכון ערכות לימוד וספרי לימוד לשימוש מורים, מנחים ומדריכים במערכת החינוך הפורמלית ומחוצה לה.

בסיסו של המכון במדרשת בן-גוריון שבנגב ושלוחה נוספת פועלת בחיפה. כמו כן פועלים במסגרת המכון צריף בן-גוריון שבקיבוץ שדה בוקר, שהינו מתחם מוזיאלי חינוכי, וכן חיזיון אור קולי ‘בן-גוריון הכרעות מעצבות' הסמוך לחלקת קברם של פולה ודוד בן-גוריון במדרשת בן-גוריון.  

מדרשת שדה בוקר בנגב

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) הינה חברה ממשלתית לתועלת הציבור, בבעלות משותפת של ממשלת ישראל (60%) ו'יד בן-גוריון' (40%). המדרשה מפעילה אשכול של מוסדות חינוך תיירות ומחקר העוסקים בחינוך למנהיגות, הכרת הארץ ושמירת הסביבה המוסדות  עוסקים בהוראה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי,בהדרכת טיולים וסיורים בנגב, במחקר בשדה ובכנסים וימי עיון בנושאים הקשורים לנגב, למדבר ולסביבה המדרשה מהווה מוקד חינוכי ותיירותי של ידע, פעילויות תרבות, לימוד וחוויה לציבור הרחב, לאנשי הסביבה ולאלפי אנשי חינוך,תלמידים ותיירים מרחבי הארץ מוסדות חינוך, המהווים את המערך החינוכי של החברה, כוללים את: בית הספר התיכון לחינוך סביבתי הכולל בתוכו פנימייה איכותית, מרכז למנהיגות צעירה הכולל מכינה קדם צבאית, הקולטת חניכים מכל רחבי הארץ ותוכנית 'קו הזינוק’ הקולטת חניכים מרחבי הנגב ובי"ס שדה הכולל הדרכה, אירוח וכנסים. לצד מוסדות החינוך קיימות יחידות מנהליות הנותנות שירותים ליחידות החינוך  ולמערך התיירותי. 

bottom of page