top of page
הזמנת פעילויות מודרכות בזום לכל הגילאים והשתלמויות מורים
  • טל שמואלי, המכון למורשת בן-גוריון, יחידת מערכת החינוך:
  • עדי זוהר, המכון למורשת בן-גוריון, שלוחת חיפה והצפון:

 
ניתן להזמין סיורים וירטואלים בשידור חי בביתם הפרטי של פולה ודוד בן-גוריון בתל אביב ובצריפם בשדה בוקר, במשותף או בנפרד.
bottom of page