כתובת: רחוב אחד העם 9 , תל אביב 6525101 |  טלפון03-5613493  | מייל: yadbengurion@bezeqint.net